آرشیو برچسب های: طبیعی

تولید به روش ارگانیک

نحوه تولید و کشت سبزیجات رابطه مستقیم با سلامت و طول عمر سبزی دارد . استفاده از کود های طبیعی و دامی با اینکه هزینه بیشتری را ایجاد میکند ، ولی کیفیت و سلامت محصول را چندین برابر افزایش میدهد . اگر از کودهای شیمیایی برای تولید سبزیجات زیاد استفاده شود ، سرعت رشد بالا […]