دسته بندی محصولات ما

محصولات برتر هفته

سوپر سبزیجات تازه

سوئیس چارد Swiss Chard

۴۴,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

کیل سبز مجعد Green Curly Kale

۴۵,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

نعناع موهیتو Mojito Mint

۳۸,۰۰۰ تومان
تخفیف

سوپر سبزیجات تازه

کاهو بیوندا (بوته ای) Lollo Bionda

۴۳,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

سورل قرمز Red Vein Sorrel

۲۰,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
تخفیف

سوپر سبزیجات تازه

سبزی روکولا Arugula-Rucola

۴۷,۵۰۰ تومان۱۷۰,۰۰۰ تومان
تخفیف
۴۹,۹۰۰ تومان۹۹,۸۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
تخفیف
۴۵,۰۰۰ تومان۱۰۷,۰۰۰ تومان
تخفیف

سوپر سبزیجات تازه

بیبی اسفناج Baby Spinach

۴۷,۵۰۰ تومان۱۷۰,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

نعناع فلفلی Peppermint

۳۸,۰۰۰ تومان۸۷,۵۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

جعفری فری Curly Parsley

۳۶,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

آویشن تازه Thyme

۳۲,۰۰۰ تومان

محصولات پرفروش

سوپر سبزیجات تازه

رازیانه تازه Fennel

۴۲,۵۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

آویشن تازه Thyme

۳۲,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

گل بنفشه خوراکی Pansy

۶۰,۰۰۰ تومان
تخفیف
۵۸,۰۰۰ تومان۱۴۵,۰۰۰ تومان
تخفیف
۵۸,۰۰۰ تومان۱۴۵,۰۰۰ تومان
تخفیف

سوپر سبزیجات تازه

ریحان ایتالیایی Italian Basil

۴۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

سوئیس چارد Swiss Chard

۴۴,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
۷۴,۰۰۰ تومان۱۷۵,۰۰۰ تومان

آخرین اخبار