دسته بندی محصولات ما

محصولات برتر هفته

سوپر سبزیجات تازه

سبزی روکولا Arugula-Rucola

۵۲,۰۰۰ تومان۱۷۵,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

سوئیس چارد Swiss Chard

۴۴,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

کاهو بیوندا (بوته ای) Lollo Bionda

۳۵,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

رزماری Rosemary

۷۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان۱۷۵,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان۱۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان۱۵۶,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

کیل توسکان Tuscan Kale

۳۹,۰۰۰ تومان۱۳۵,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

کیل سبز مجعد Green Curly Kale

۳۹,۰۰۰ تومان۱۳۵,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

جعفری فری Curly Parsley

۳۶,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

بیبی اسفناج Baby Spinach

۳۵,۰۰۰ تومان۱۷۵,۰۰۰ تومان

محصولات پرفروش

۳۳,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

سوئیس چارد Swiss Chard

۴۴,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

سبزی روکولا Arugula-Rucola

۵۲,۰۰۰ تومان۱۷۵,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

بیبی اسفناج Baby Spinach

۳۵,۰۰۰ تومان۱۷۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان

آخرین اخبار