دسته بندی محصولات ما

محصولات برتر هفته

تخفیف

سوپر سبزیجات تازه

مارچوبه Asparagus

۵۴,۵۰۰ تومان۱۹۵,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

کاهو بیوندا (بوته ای) Lollo Bionda

۲۵,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

بیبی اسفناج Baby Spinach

۲۳,۵۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
تخفیف

سوپر سبزیجات تازه

گل بنفشه خوراکی Pansy

۲۸,۰۰۰ تومان ۲۶,۵۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

رزماری Rosemary

۲۰,۰۰۰ تومان۷۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

نعناع موهیتو Mojito Mint

۲۳,۵۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

کیل سبز مجعد Green Curly Kale

۳۱,۵۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

سبزی روکولا Arugula-Rucola

۲۳,۵۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان

محصولات پرفروش

تخفیف

سوپر سبزیجات تازه

مارچوبه Asparagus

۵۴,۵۰۰ تومان۱۹۵,۰۰۰ تومان
تخفیف

سوپر سبزیجات تازه

گل بنفشه خوراکی Pansy

۲۸,۰۰۰ تومان ۲۶,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

سوئیس چارد Swiss Chard

۲۳,۵۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

سبزی روکولا Arugula-Rucola

۲۳,۵۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

بیبی اسفناج Baby Spinach

۲۳,۵۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

سورل قرمز Red Vein Sorrel

۲۴,۵۰۰ تومان۹۵,۰۰۰ تومان

آخرین اخبار