دسته بندی محصولات ما

محصولات برتر هفته

سوپر سبزیجات تازه

کیل سبز مجعد Green Curly Kale

۳۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

جعفری فری Curly Parsley

۳۱,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

خردل ژاپنی Ruby Streaks

۲۳,۵۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

سورل قرمز Red Vein Sorrel

۲۰,۰۰۰ تومان۸۷,۵۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

نعناع سیب Apple Mint

۳۲,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
تخفیف

سوپر سبزیجات تازه

سبزی روکولا Arugula-Rucola

۴۹,۰۰۰ تومان۸۷,۵۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

آویشن تازه Thyme

۳۲,۰۰۰ تومان
تخفیف

سوپر سبزیجات تازه

بیبی اسفناج Baby Spinach

۳۵,۰۰۰ تومان۱۷۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰ تومان

محصولات پرفروش

سوپر سبزیجات تازه

آویشن تازه Thyme

۳۲,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان۶۵,۰۰۰ تومان

سوپر سبزیجات تازه

سوئیس چارد Swiss Chard

۲۹,۵۰۰ تومان۱۹۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
تخفیف

سوپر سبزیجات تازه

سبزی روکولا Arugula-Rucola

۴۹,۰۰۰ تومان۸۷,۵۰۰ تومان
تخفیف

سوپر سبزیجات تازه

بیبی اسفناج Baby Spinach

۳۵,۰۰۰ تومان۱۷۵,۰۰۰ تومان
۲۸,۵۰۰ تومان۵۵,۰۰۰ تومان

آخرین اخبار